ČASTÉ DOTAZY

Jak velkou nemovitost umíme zdokumentovat? 

Připravíme pasport stavby pro nemovitosti všech velikostí. Od zahradního domku nebo pergoly soukromých osob po tovární komplexy budov nadnárodních společností a investorů.

Na co Vám bude pasport stavby?

Pasport stavby je třeba v některých případech odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí, při prodeji nemovitosti, při absenci původní výkresové dokumentace apod.

Co všechno obsahuje pasport stavby?

Zjednodušená dokumentace stavby obsahuje dle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. bod 2 následující čtyři části: 

1. Průvodní zpráva

2. Souhrnná technická zpráva

3. Zjednodušený situační nákres

4. Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušená dokumentace stavby musí být zpracována v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. 

Jaké podklady od Vás potřebujeme před zahájením pasportizace stavby?

Specifikujte Vaši nemovitost, zda se jedná o byt, rodinný dům, přístřešek, sídlo společnosti, halu, zemědělské stavení atd.

Předejte nám identifikační údaje, tedy hlavně adresu nemovitosti.

Uveďte doplňkové informace, jako je počet podlaží, počet místností nebo podlahová plocha v m2, v nejlepším případě i fotografii stavby. 

U staveb, které nebyly nikdy evidovány v Katastru nemovitostí, bude pro řádné vyhotovení Zjednodušeného situačního nákresu třeba připravit Geometrický plán pro přesné umístění stavby na pozemku. Geometrický plán Vám v případě potřeby můžeme dodat.

Kolik stojí pasport stavby?

Cena se pohybuje od 10 000 Kč bez DPH. Odvíjí se od velikosti nemovitosti a vzdálenosti k Vám. Dojezd 50 km od našeho sídla Pražákova 1008/69, Brno je vždy zdarma. 

Pro nezávaznou přesnou cenovou nabídku nás prosím kontaktujte.

Jak rychle bude pasport připraven?

Běžně do 40 dnů od vlastního zaměření nemovitosti u Vás. Umíme i službu PASPORT SPĚŠNĚ za individuálních podmínek.

Je autorizace pasportu potřeba?

Autorizujeme zjednodušenou dokumentaci stavby vždy. Je to naše garance a Vaše jistota správného provedení. 

Pasport stavby může "namalovat" každý, stejně jako opravit Vaše vozidlo. My ale věříme, že je potřeba poskytnout záruku na požadovaný výsledek. Tedy na zachování náležitostí jednotlivých výkresů a souvisejících zpráv. 

Stavební úřad v některých případech vyžaduje autorizaci, tedy rovnou předejdeme zbytečným komplikacím s nedostatečnými dokumenty.

Na Vaše jakékoliv další dotazy odpovíme rádi e-mailem nebo telefonicky.