PASPORT STAVBY

ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY

VŽDY AUTORIZOVANÁ DOKUMENTACE

Každý rok připravíme zjednodušenou dokumentaci pro více než 100 nemovitostí.
Autorizací, která u pasportu není v mnoha případech poskytována, garantujeme správné provedení naší práce, protože nás baví a dává nám smysl.  


PASPORT STAVBY 

je zjednodušená dokumentace stavby, která obsahuje dle Přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. bod 2 následující čtyři části:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Zjednodušený situační nákres
 • Zjednodušená výkresová dokumentace

Zjednodušená dokumentace stavby musí být zpracována v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.


Pasport stavby potřebujete 

 • v některých případech odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí, 
 • při prodeji nemovitosti, 
 • při absenci původní výkresové dokumentace nebo při jejím nesouladu se současným stavem, 
 • pro vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy,
 • pro žádost o dotace na změnu zdroje vytápění nebo zateplení apod.  

JAK VYPADÁ SPOLUPRÁCE S NÁMI

Terénní tým

Přijedeme k Vám, zaměříme celou nemovitost, pořídíme fotodokumentaci stavebních částí, namalujeme si v ruce skicu.

Rozloučíme se a odjíždíme. 

Doba strávená u Vás bude 1 a více hodin, dle velikosti nemovitosti. 

Je nezbytné zpřístupnit všechny místnosti. 

CAD tým

Terénní tým předá nákresy, poznámky a informace našemu týmu u počítačů a začínáme tvořit zjednodušenou dokumentaci skutečného stavu Vaší nemovitosti.

Oba týmy úzce spolupracují po celou dobu projektu, aby byla dokumentace naprosto přesná, tedy zcela vyhovující potřebám stavebního úřadu, stavebníka nebo majitele. 

Předání dokumentace

Do 30 dnů od měření nemovitosti máme hotovo. 

Dokumentaci Vám neprodleně posíláme e-mailem (ve formátu .pdf) a také vytištěnou a autorizovanou poštou doporučeně na Vaši adresu. 

Zakázka je uzavřena.


CENA PASPORTU STAVBY

Ceny začínají na 10 000 Kč. Vždy se odvíjí od velikosti nemovitosti, vnitřního členění a vzdálenosti k Vám. 

Všeobecně platí, že čím je větší budova, tím je nižší cena pasportizace za 1 m2 plochy. 

Přesnou nezávaznou kalkulaci Vám pošleme do 3 pracovních dnů od doručení specifikace nemovitosti.


JAK ZAČÍT?

 • Kontaktujte nás nezávazně přes e-mail nebo poptávkový formulář.

 • Specifikujte Vaši nemovitost (byt, rodinný dům, přístřešek, sídlo společnosti, hala, zemědělské stavení apod.)
 • Předejte nám identifikační údaje a doplňkové informace (adresa, počet podlaží, počet místností nebo podlahová plocha v m2). 
 • Obdržíte cenovou nabídku na Vámi uvedený e-mail.
 • V případě odsouhlasení cenové nabídky posíláme proforma fakturu, po jejím uhrazení jdeme do akce. 
 • Nabídneme termíny na příjezd našeho terénního týmu. 
 • Po zaměření nemovitosti do 30 dnů odesíláme hotový pasport stavby a je zakázka uzavřena.

PROČ VYBRAT PRÁVĚ NÁS

 • DODÁME VÁM AUTORIZOVANÝ PASPORT S GARANCÍ ŘÁDNÉHO VYHOTOVENÍ.
 • VŽDY JSME DODRŽELI STANOVENÝ TERMÍN PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE.
 • NEEVIDUJEME ŽÁDNOU REKLAMACI NAŠÍ PRÁCE.
 • VŽDY STRIKTNĚ DODRŽUJEME BEZPEČNOST VAŠEHO PROVOZU (reflexní vesty, pracovní obuv, obezřetný pohyb po budovách i areálech apod.)
 • 100% BEZÚHONNOST NAŠEHO TÝMU (zvete nás k sobě domů nebo do prostor společnosti).Ukázka zjednodušené dokumentace stavby